TEAVE ARUANDE ELU KODUS KOHTA

Meie uurimistöö

Usume, et kodu on maailma kõige olulisem paik. Sellepärast kohtume inimestega nende elukohas, et teada saada, mida nad oma koduses elus vajavad ja millest unistavad.

Meie uurimistöö
TEAVE "ELU KODUS" ARUANDE KOHTA
Mida rohkem me tänapäevase eluviisi kohta teada saame, seda rohkem saame aidata inimestel seda paremaks muuta, olenemata sellest, kus või kuidas nad elavad.

Igal aastal avaldame uue koduse elu aruande, et jagada huvitavaid asju, mida me oma globaalsete uurimistööde põhjal teada saame. See annab meile ka võimaluse toimuvatesse globaalsetesse muutustesse süveneda, alates kliimamuutustest ja lõpetades linnastumise kasvuni, ning teada saada, kuidas need tegurid kodust elu maailma eri paigus mõjutavad.

Aastate jooksul oleme esitanud olulisi küsimusi. Siin oleme ära toonud selle, mida oleme siiani avastanud, ja kuidas see mõjutab seda, kuidas me kodusest elust tänapäeval mõtleme.

lisateavet oma uurimistöö kohta leiate siit.

MÕÕTMED

Mis teeb kodust kodu?

Hoolimata sellest, et eri maailma paigus olevad kodud näevad välja väga erinevad, on neil palju ühist

Me kõik saame kirjeldada oma elukohta vaatepunktidest, mis peavad silmas olemasolevat ruumi, kodu asukohta, asju, mida omame, ja inimesi, kellega koos elame. Need neli mõõdet aitavad meil selgitada kodu funktsionaalseid külgi.

See, kuidas inimesed nendesse nelja mõõtmesse suhtuvad, aitab meil mõista, millised kodu küljed on kõige olulisemad. Me teame, et peaaegu pooled inimesed ütlevad, et kodused suhted on kõige olulisemad ja 38% peavad oma kodu ümbruskonda kodu osaks. Meie asjad aitavad meil sageli väljendada enda olemust ja meie meeled aitavad luua kodu kohta tunnetusliku elamuse, mis tundub ainulaadne. Võib-olla kuulute selle 40% inimeste hulka, kes ütlevad, et nende kodus on eriline lõhn.

Tänapäevased kodud on varasematega võrreldes tavaliselt paindlikumad ja peavad päeva jooksul pakkuma ruumi erinevateks tegevusteks ning vajadusteks. Sellepärast on huvitav teada saada, et iga neljas inimene peab hea WiFi-ühenduse olemasolu olulisemaks kui koduse suhtlusnurga olemasolu.

Selle kohta, mis teeb kodust kodu, saate rohkem lugeda meie 2016. aasta koduse elu aruandest.

27% inimestest väidab, et ühiskond survestab neid elama minimalistlikumalt

PROBLEEMID

Mis meid kodu juures häirib?

Kodune elu pole alati lihtne. Mõnikord võivad inimesed, kellega koos elame, meile kuuluvad asjad, ruumi suurus või ümbruskond meile tuska valmistada.

Pole vahet, kus või kuidas elame, sageli kogeme survet omatavate asjade vähendamiseks. Õigupoolest ütlevad pooled inimesed, et nende koduste tülide peamiseks põhjuseks on korratusega seostuvad erinevad tunded. Paljud meist jagavad oma kodu teiste inimestega, kuid 42% väidab, et neil on raskusi oma ala kehtestamisega. See selgitab, miks 17% meie tülidest saavad alguse siis, kui me tungime teiste inimeste isiklikku ruumi.

Oleme kodus sageli füüsiliselt kohal, kuid iga neljas meist väidab, et neil on raskusi vaimselt kohal olemisega. Tehnoloogia võib seda tunnet nii suurendada kui ka vähendada, kuna enam kui kolmandik inimestest ütleb, et tehnoloogia aitab neil teistega suuremat sidet tunda, samal ajal kui teine kolmandik väidab, et neil on raskusi õige tasakaalu leidmisega.

Selge on vaid see, et kodu areneb pidevalt, seega mida rohkem oleme valmis muutustest osa võtma, seda mugavam ja vähem pettumusi valmistav võib kodune elu olla.

Lisateavet kodus peetavate lahingute kohta leiate meie 2017. aasta koduse elu aruandest.

EMOTSIOON

Mis on kodune tunne?

Kodu on midagi enamat kui koht; see on tunne. Oleme tuvastanud viis koduga seotud emotsionaalset vajadust – privaatsus, turvalisus, mugavus, omamine ja kuulumine. See on see, mida inimesed kodutundest rääkides silmas peavad.

Need vajadused on universaalsed, kuid nad mängivad meie elu erinevatel etappidel erinevaid rolle, olenevalt sellest, kui vanad me oleme, kellega me koos elame ja kuidas me maailmaga suhestume. Enamik meist peab oluliseks kodu vastavust vajadustele, kuid paljude inimeste jaoks on ootuste ja tegelikkuse vahel lõhe, mis tähendab, et kodu ei paku alati kodust tunnet.

Iga kolmas inimene tunneb, et nende kodu ei paku neile turvatunnet, ja selles, et iga neljas võõrastega koos elav inimene ei tunne oma elukoha suhtes omanditunnet.

Selle tulemusel väidab üha suurem hulk inimesi (üks kolmest), et on kohti, kus nad tunnevad end kodusemalt, kui seal, kus nad elavad.

Meie usume, et kõik väärivad kodutunnet, mistõttu kavandasime lihtsa abivahendi, mis aitab inimestel astuda samme oma koduse elu parandamiseks. Kodutunde küsitlusele saate vastata siin.

Lisateavet kodutunde kohta leiate meie 2018. aasta koduse elu aruandest.

„Kodu on koht, kus inimesed võtavad mind sellisena, nagu ma olen, kus ma saan olla mina ise ja mul on vabadus.“ Anna Berliinist

„Neli seina on olulised, kuid kodutundeks peab neist väljaspool olema ka muid võimalusi.“ Erik Berliinist

ASUKOHT

Kus kodu algab ja lõpeb?

Meie füüsilised kodud muutuvad väiksemaks, nutikamaks, hõivatumaks ja mürarohkemaks. See kõik mõjutab seda, kui edukalt suudab see ruum pakkuda meile funktsionaalsel ja emotsionaalsel tasemel seda, mida vajame. Kui me ei saa vajalikku kodust, suundume välja.

Meie uurimistööd näitavad, et elu on pidevas liikumises ja kodu peab selle peegeldamiseks järele jõudma. Kodusest elust on saamas kohtade ja ruumide võrgustik ning piirid selle vahel, mida teeme kodus ja mida nelja seina vahelt väljas, on hägustumas. Meie igapäevarutiin on muutumas, sest me võtame tavapärased kodused tegevused muudesse ruumidesse ja kohtadesse kaasa, ning toome samas välikeskkonda rohkem koju kaasa.

Paljudele meist pakuvad meie ümbrus- ja kogukonnad asju, mis meil kodus puuduvad. Mis aitab ka selgitada, miks 64% inimestest ütleb, et nad elaksid pigem suurepärase asukohaga väikeses kodus, kui suures kodus, mille asukoht pole nii ideaalne.

Avastage uus koduse elu ajastu meie 2018. aasta koduse elu aruandest.

PRIVAATSUS
„Privaatsuseta poleks ruumi uute mõtete ja ideede sünniks. See hävitaks minu puhul julmalt igasuguse loovuse ja kire.“ Rinkal Mumbaist

Kui oluline on kodus privaatsus?

Kodune privaatsus on nii õigus kui ka vajadus, kuid liiga paljude inimeste jaoks tundub selle saavutamine võimatu. Iga neljas väidab, et neile teeb muret, et neil pole kodus piisavalt privaatsust ja enam kui pooled väidavad, et nad tunnevad end selle tõttu häirituna.

Privaatsus on vajalik meie füüsilise ja vaimse tervise heaks. Enam kui 75% meist nõustub, et privaatsus on meie heaolu jaoks ülioluline, sest vajame taastumiseks, enese tundma õppimiseks ja inimesena kasvamiseks hingamisruumi. Kuid paljud inimesed ei oska kodus privaatsust küsida ja toetuvad seetõttu muudele märguannetele, näiteks kõrvaklappide pähe panemisele, et mitte teisi inimesi solvata.

Meie uurimistööst selgus, et peame privaatsuse mõistesse teistmoodi suhtuma, et saada paremini aru, kuidas see mõjutab meie heaolu, ja andma inimestele võime seda küsida. Kodu mängib privaatsuse saavutamisel olulist rolli, olgu siis üksi või koos teiste inimestega. Kuigi privaatsus tähendab mõnikord iseendaga olemist, tähendab see alati iseendaks jäämist ja sageli pole paremat kohta kui kodu, kus end täiesti vabalt tunda.

Süvenege meie 2019. aasta koduse elu aruandes privaatsusesse sügavamalt.

85% inimestest ütleb, et neil on õigus kodusele privaatsusele.

Kuidas me kodust elu uurime?

Igal aastal võtame ühendust tuhandete inimestega nende oma kodus, et saada rohkem teada selle kohta, mis muudab koduse elu paremaks.

Meetmete kombinatsioon, mida oma teaduspartneritega koostöös kasutame, teeb koduse elu aruandest ühe kõige põhjalikuma koduse elu uurimisprojekti maailmas.

Inimestel ei ole alati kerge oma vajadustest ja unistustese rääkida, seetõttu püüame luua turvalise keskkonna – nii veebis kui ka sellest väljaspool – ning kasutame mitmesuguseid abivahendeid ja tegevusi, et julgustada avameelset arutelu ning endassesüüvimist. Meie uurimistöö hõlmab tavaliselt järgmist.

• Turvaliste veebikeskkondade loomine avatud aruteludeks.
• Inimeste külastamine nende kodudes ja seal nendega päeva veetmine.
• Kõikjal maailmas IKEA kauplustes klientidega kohtumine.
• Riiklike veebiküsitluste korraldamine rohkem kui 30 riigis.

Lugege meie aruandeid, kus on toodud iga aruande jaoks kasutatud meetodite kohta lisateavet.