Privaatsuse jõud

IKEA aruanne "Elu kodus 2019"

Privaatsust soodustava ruumi loomine kodus

Vaadake filmi
IKEA aruanne “Elu kodus 2019”
Privaatsusprobleemi mõistmine

85% meist usub, et meil on kodus õigus privaatsusele, kuid siiski tunneb iga neljas meist muret, et meie privaatsusvajadusi ei täideta.

IKEA 2019. aasta koduse elu aruandes võtsime eesmärgiks mõista, mis põhjustab seda lõhet meie vajaduse ja tegelikult kogetava vahel ning kuidas seda kaotada. Tänapäeva maailmas on privaatsus vajadus, mille saavutamine võib mõnikord tunduda võimatu. Meie uurimistööd näitavad, et privaatsus on palju enamat kui emotsionaalne vajadus; paljude inimeste jaoks on kodune privaatsus õigus. Inimesed ei suuda maailma ilma privaatsuseta ette kujutada ja peavad seda loomulikuks elu osaks.

Avastasime, et sageli on privaatsuse saamine seotud kontekstiga – kus me elame, kellega elame ja millised on meie rollid kodus. Need on tegurid, mis loovad privaatsuse juurdepääsu lõhe. Uurimistöö käigus selgus, et me kõik oleme võimelised olukorda parandama ja saavutama rohkem hingamisruumi, kui asetame privaatsuse mõiste uuetese raamidesse, algatame selle kohta avameelse vestluse ja muudame privaatsuse oma üldise heaolu lahutamatuks osaks.

Üle 50% inimestest tunneb pettumust, kui nad ei saa privaatsust ja iga kolmas tunneb ärevust..

Tutvuge Meccaga et saada lisateavet privaatsuse leidmise kohta õues

Tutvuge Dave’iga et privaatsuse keele õppimise kohta rohkem teada saada

Tutvuge Sarah’ga, et saada lisateavet privaatseteks hetkedest aja leidmise kohta

20% inimestest kogu maailmas kardab, et privaatsust küsides „võtavad inimesed seda isiklikult“.

Suurema hingamisruumi saavutamine

Privaatsus – seda on keeruline küsida

Lisaks privaatsuse funktsionaalsetele takistustele on sellega seoses üks suurem probleem, mis on seotud inimeste, mitte ruumiga. Teistelt privaatsuse küsimine võib olla ebamugav, antisotsiaalne ja mõnikord lihtsalt ebaviisakas.

Iga kümnes inimene tunneb, et tal pole õigust kodus privaatsust küsida. Kui me ei saa seda verbaalselt küsida, siis loodame oma privaatsusvajadusest teatamiseks teistele märguannetele. Me kasutame selliseid objekte nagu kõrvaklapid või ekraanid, selliseid tegevusi nagu lugemine või isegi lihtsalt oma kehakeelt.

Selge on see, et mida rohkem me privaatsust saame, seda paremad on meie suhted. Kogu maailmas usub viiest inimesest kolm, et privaatsus on suhete jaoks oluline.

Privaatsus kui võimaldaja

Peame mõtlema privaatsusele kui millelegi, mis annab positiivseid eeliseid. Vajame privaatsust – kas üksi olles või intiimsetel hetkedel teistega – kas enda laadimiseks, enda tundma õppimiseks või inimesena kasvamiseks. Enam kui 75% inimesi kogu maailmas soovib privaatsust, et pääseda teiste hinnangutest ja 70% väidab, et privaatsus on oluline isikliku kasvu võimaldamiseks.

Privaatsuse jõu vabastamine

On selge, et privaatsus aitab meil nii kodus kui ka elus edasi jõuda. Me kõik saame avada privaatsuse elu edendavad eelised, tunnistades oma õigust sellele, sõnastades ümber seda, kuidas me sellest mõtleme, tundes võimekust seda küsida ning luues selleks õige aja ja koha.

76% kogu maailmas nõustub, et privaatsus on oluline osa enese heaolust