เกี่ยวกับชีวิตภายในบ้าน

งานศึกษาวิจัยของเรา

เราเชื่อว่าบ้านคือสถานที่ที่สำคัญที่สุดในโลก ดังนั้นเราจึงไปพบปะกับผู้คนถึงสถานที่พักอาศัยของพวกเขาเพื่อเรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องการและใฝ่ฝันถึงในเรื่องชีวิตภายในบ้าน

งานศึกษาวิจัยของเรา
เกี่ยวกับชีวิตภายในบ้าน
ยิ่งเราศึกษาแนวทางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละวันมากขึ้น เราก็ยิ่งให้ความช่วยเหลือได้มากขึ้นเพื่อให้พวกเขามีชีวิตภายในบ้านที่ดีขึ้นแม้เพียงอีกเล็กน้อย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่อย่างไรก็ตาม

ทุกปีเราจะเผยแพร่รายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านฉบับใหม่ เพื่อบอกเล่าสิ่งที่น่าสนใจซึ่งพบในงานศึกษาวิจัยระดับโลกของเรา ขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้เจาะลึกความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการขยายตัวของสังคมเมือง เพื่อดูว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลต่อชีวิตภายในบ้านอย่างไรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

หลายปีที่ผ่านมา เราสอบถามผู้คนถึงเรื่องสำคัญต่างๆ และนี่คือข้อมูลที่เราพบ รวมถึงผลกระทบที่ข้อมูลดังกล่าวมีต่อมุมมองของเราเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้านในวันนี้

มิติและมุมมอง

สิ่งใดที่ทำให้เกิดคำว่า “บ้าน”

บ้านของผู้คนทั่วโลกมีลักษณะร่วมที่ตรงกันหลายอย่าง แม้จะแลดูแตกต่างกันมากก็ตาม 

เราทุกคนสามารถบรรยายถึงสถานที่ที่เราอยู่อาศัยได้ทั้งในด้านพื้นที่ที่เรามี สถานที่ตั้งของบ้าน สิ่งที่เราเป็นเจ้าของ และผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรา มิติทั้ง 4 ด้านช่วยอธิบายถึงแง่มุมด้านประโยชน์ใช้สอยของบ้าน

ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อมิติทั้ง 4 ด้านยังทำให้เราเข้าใจว่ามิติใดที่มีความสำคัญมากที่สุด เราทราบว่าผู้คนกว่าครึ่งหนึ่งมองว่าบ้านเป็นสถานที่ซึ่งเกิดสัมพันธภาพที่สำคัญที่สุด และกว่า 38% มองว่าย่านที่พักอาศัยถือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านด้วย วัตถุสิ่งของต่างๆ มักช่วยถ่ายทอดตัวตนของเรา และประสาทสัมผัสของเราช่วยสร้างประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกที่มีต่อบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ที่จริงคุณอาจเป็นหนึ่งใน 40% ของคนที่กล่าวว่าบ้านของตนเองมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

ทุกวันนี้บ้านกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีรูปแบบตายตัวมากกว่าในอดีต และจำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมและความต้องการที่ต่างกันตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงน่าสนใจที่เราพบว่าคนทั่วไป 1 ใน 4 ให้ความสำคัญกับสัญญาณ WIFI ที่ดีมากกว่าการมีพื้นที่ส่วนกลางในบ้าน

คุณสามารถอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดคำว่า “บ้าน” ได้จากในรายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านปี 2016

คนทั่วไป 27% กล่าวว่าสังคมสร้างแรงกดดันให้พวกเขาต้องอยู่อย่างเรียบร้อยยิ่งขึ้น

ความคับข้องใจ

สิ่งใดเกี่ยวกับบ้านที่กวนใจเรา

ชีวิตภายในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป สิ่งที่กวนใจเรามีได้ตั้งแต่คนที่ร่วมอยู่อาศัยด้วย สิ่งที่เราเป็นเจ้าของ พื้นที่ที่เรามี ไปจนถึงละแวกบ้านที่เราพักอาศัย

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรืออยู่อย่างไร เรามักพบเจอแรงกดดันที่ทำให้เราต้องคอยเก็บกวาดบ้านให้เป็นระเบียบ ที่จริงแล้วผู้คนกว่าครึ่งบอกว่าต้นเหตุหลักของการโต้เถียงในบ้านเกิดจากความรู้สึกที่ต่างกันที่มีต่อความรกภายในบ้าน หลายคนพักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีคนกว่า 42% ที่กล่าวว่าการขอพื้นที่ส่วนตัวเป็นเรื่องยาก ซึ่งยังช่วยเป็นเหตุผลสนับสนุนในความจริงที่ว่าการโต้เถียงราว 17% เกิดขึ้นเมื่อเรารุกล้ำพื้นที่ของผู้อื่น

แม้ส่วนใหญ่เรามักใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน แต่มีคนกว่า 1 ใน 4 ระบุว่าพวกเขาไม่ค่อยรู้สึกว่ากำลังอยู่ที่บ้าน เทคโนโลยีอาจทั้งช่วยและบั่นทอนความรู้สึกนั้น โดยคน 1 ใน 3 กล่าวว่าเทคโนโลยีช่วยให้เรารู้สึกผูกพันกับคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากขึ้น ขณะที่อีก 1 ใน 3 มองว่าการมองหาจุดลงตัวในเรื่องดังกล่าวนั้นทำได้ยาก

แต่ที่ชัดเจนก็คือ บ้านของเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นยิ่งเราเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงมากเท่าใด ชีวิตภายในบ้านก็จะยิ่งสงบสุขและไร้เรื่องกวนใจมากขึ้นเท่านั้น

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสงครามภายในบ้านได้จากรายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านปี 2017

อารมณ์

บ้านควรให้ความรู้สึกอย่างไร

บ้านเป็นมากกว่าแค่สถานที่แห่งหนึ่ง เพราะยังหมายถึงความรู้สึกด้วย เราพบว่ามีความต้องการด้านอารมณ์ 5 ข้อที่เชื่อมโยงกับความเป็นบ้าน ซึ่งได้แก่ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความสบายใจ ความเป็นเจ้าของ และการพึ่งพากันและกัน ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้คนนึกถึงเวลาที่พูดถึง “ความรู้สึกของความเป็นบ้าน”

เราทุกคนต่างมีความต้องการเหล่านี้ แต่บทบาทของความต้องการนั้นจะต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของชีวิตขึ้นอยู่กับอายุของเรา ผู้คนที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับเรา และสถานที่อยู่อาศัยของเราบนโลกใบนี้ พวกเราส่วนใหญ่เชื่อว่าบ้านของเราต้องมอบความต้องการเหล่านี้ให้ได้ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่สำหรับหลายๆ คน ความจริงนั้นไม่ได้เป็นไปดังที่หวังไว้ กล่าวคือบ้านไม่ได้มอบความรู้สึกเหมือนบ้านเสมอไป

ซึ่งเห็นได้จากการที่คน 1 ใน 3 ไม่คิดว่าบ้านช่วยมอบความรู้สึกที่ปลอดภัย และ 1 ใน 4 ของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อสถานที่พักอาศัย อันเป็นผลให้มีคนจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นราว 1 ใน 3 ที่รู้สึกว่าสถานที่อื่นมอบความเป็นบ้านมากกว่าพื้นที่ที่ตนพักอาศัยอยู่

เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับความรู้สึกของความเป็นบ้าน ดังนั้นเราจึงจัดทำเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยแนะนำวิธีปรับปรุงชีวิตภายในบ้านอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคุณสามารถทำแบบทดสอบความรู้สึกถึงความเป็นบ้านได้ที่นี่

ศึกษาเรื่องความรู้สึกของความเป็นบ้านได้จากรายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านปี 2018

เราทุกคนต่างมีความต้องการเหล่านี้ แต่บทบาทของความต้องการนั้นจะต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของชีวิตขึ้นอยู่กับอายุของเรา ผู้คนที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับเรา และสถานที่อยู่อาศัยของเราบนโลกใบนี้ พวกเราส่วนใหญ่เชื่อว่าบ้านของเราต้องมอบความต้องการเหล่านี้ให้ได้ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่สำหรับหลายๆ คน ความจริงนั้นไม่ได้เป็นไปดังที่หวังไว้ กล่าวคือบ้านไม่ได้มอบความรู้สึกเหมือนบ้านเสมอไป

ซึ่งเห็นได้จากการที่คน 1 ใน 3 ไม่คิดว่าบ้านช่วยมอบความรู้สึกที่ปลอดภัย และ 1 ใน 4 ของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของต่อสถานที่พักอาศัย อันเป็นผลให้มีคนจำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นราว 1 ใน 3 ที่รู้สึกว่าสถานที่อื่นมอบความเป็นบ้านมากกว่าพื้นที่ที่ตนพักอาศัยอยู่

เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับความรู้สึกของความเป็นบ้าน ดังนั้นเราจึงจัดทำเครื่องมือง่ายๆ ที่ช่วยแนะนำวิธีปรับปรุงชีวิตภายในบ้านอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคุณสามารถทำแบบทดสอบความรู้สึกถึงความเป็นบ้านได้ที่นี่ .

“บ้านคือสถานที่ซึ่งผู้คนยอมรับในตัวตนของฉัน ที่ซึ่งฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองและมีอิสระ” แอนนา, เบอร์ลิน

“บ้านก็ยังคงมีความสำคัญ แต่เราก็ต้องการสิ่งอื่นๆ จากนอกรั้วบ้านเพื่อให้เรารู้สึกถึงความเป็นบ้านด้วยเช่นกัน” เอริก, เบอร์ลิน

สถานที่

บ้านเริ่มต้นและสิ้นสุดลงที่ใด

บ้านที่เราพักอาศัยมีขนาดเล็กลง อัจฉริยะขึ้น วุ่นวายขึ้น และมีสิ่งรบกวนมากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการที่พื้นที่ส่วนหนึ่งสามารถตอบความต้องการของเราได้ดีเพียงใด ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์ เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการจากที่บ้าน เราก็มักมองหาจากนอกบ้าน.

งานศึกษาวิจัยของเราพบว่าชีวิตของมนุษย์มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นบ้านก็ต้องตามให้ทันด้วย ชีวิตภายในบ้านได้กลายเป็นศูนย์รวมสถานที่และพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขอบเขตระหว่างสิ่งที่เราทำภายในบ้านกับสิ่งที่เราทำนอกรั้วบ้านกำลังค่อยๆ เลือนรางออกไป กิจวัตรประจำวันของเราเปลี่ยนไปจากเดิม กลายเป็นว่าเราทำกิจกรรมซึ่งเคยเกิดขึ้นในบ้านในพื้นที่และสถานที่นอกบ้าน ขณะเดียวกันก็นำกิจกรรมนอกบ้านเข้ามาทำภายในบ้านด้วย

สำหรับพวกเราหลายคน ละแวกบ้านและชุมชนยังมอบบางสิ่งที่เราไม่สามารถได้รับจากที่บ้านด้วย ซึ่งก็ช่วยอธิบายเหตุผลที่ว่า คนทั่วไป 64% เลือกที่จะพักอาศัยในบ้านขนาดเล็กในทำเลที่ดี แทนที่จะเป็นบ้านหลังใหญ่ในทำเลรอง

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้านยุคใหม่ได้จากรายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านปี 2018

ความเป็นส่วนตัว
“หากปราศจากความเป็นส่วนตัว ก็ย่อมไม่มีพื้นที่ที่กระตุ้นความคิดและจุดประกายไอเดียใหม่ๆ เรียกว่าเป็นการทำลายความสร้างสรรค์และความหลงใหลทั้งหมด” รินกัล, มุมไบ

ความเป็นส่วนตัวที่บ้านมีความสำคัญเพียงใด

ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่สำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและใจ พวกเรากว่า 75% เห็นด้วยว่าความเป็นส่วนตัวเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขเพราะเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการเติมพลัง ทบทวนตัวเอง และเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง แต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่กล้าเอ่ยปากขอความเป็นส่วนตัวที่บ้านและหันไปใช้ภาษากายในรูปแบบอื่น เช่น การเสียบหูฟัง เพื่อเลี่ยงการทำให้คนที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันรู้สึกไม่ดี ความเป็นส่วนตัวที่บ้านมีความสำคัญเพียงใด

งานศึกษาวิจัยของเราพบว่าเราต้องปรับความคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวเสียใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงผลของการมีความเป็นส่วนตัวที่มีต่อความอยู่ดีมีสุขของเรา และเพื่อให้ผู้คนกล้าที่จะเอ่ยปากขอในเรื่องดังกล่าว บ้านมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราได้รับความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะอยู่เพียงลำพังหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นก็ตาม เพราะแม้บางครั้งความเป็นส่วนตัวอาจหมายถึงการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง แต่ที่จริงแล้วมันคือการได้เป็นตัวของตัวเอง และส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่ใดที่ดีกว่าบ้านซึ่งทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ลองดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้

ผู้คน 85% รู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะมีความเป็นส่วนตัวที่บ้าน

กระบวนการศึกษาวิจัยเรื่องชีวิตภายในบ้าน

ทุกปีเราตั้งเป้าที่จะเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้มีชีวิตภายในบ้านดีขึ้น โดยเราได้ติดต่อกับผู้คนหลายพันคนในสถานที่พักอาศัยของพวกเขา

การผสานระเบียบวิธีวิจัยที่เราใช้หลายแบบ โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านงานวิจัยของเรา ทำให้รายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านกลายเป็นโครงการสำรวจวิจัยเกี่ยวกับชีวิตภายในบ้านบนโลกที่ครอบคลุมที่สุด

บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดเผยความต้องการและความฝันของเราทุกเรื่อง ดังนั้นเราจึงอยากสร้างพื้นที่อันปลอดภัย ทั้งออนไลน์และสถานที่จริง และใช้เครื่องมือและกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้เกิดการพูดคุยและคิดทบทวนอย่างจริงใจ โดยทั่วไปแล้ว งานศึกษาวิจัยของเราเกี่ยวข้องกับ:

• การสร้างชุมชนออนไลน์ที่มั่นคงเพื่อการพูดคุยอย่างเปิดเผย
• ออกเยี่ยมผู้คนที่บ้านและใช้เวลากับคนเหล่านั้นระหว่างวัน
• ออกพบปะลูกค้าของสโตร์อิเกียทั่วโลก
• จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ที่ถือเป็นกลุ่มตัวแทนของประเทศต่างๆ ในกว่า 30 ประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยในแต่ละเรื่องได้จากรายงานของเรา