พลังของความเป็นส่วนตัว

ตามหาพื้นที่ส่วนตัวในบ้าน

คนทั่วไป 85% เชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะมีความเป็นส่วนตัวที่บ้าน แต่ 1 ใน 4 คนกลับรู้สึกว่าเราได้รับความเป็นส่วนตัวไม่มากพอ

ทำแบบทดสอบความเป็นส่วนตัว
หน้าแรก