พลังของความเป็นส่วนตัว

รายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านของอิเกียปี 2019

เพิ่มพื้นที่ส่วนตัวให้ชีวิตภายในบ้าน

วิดีโอ
รายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านของอิเกียปี 2019
ทำความเข้าใจถึงช่องว่างด้านความเป็นส่วนตัว

ทำความเข้าใจถึงช่องว่างด้านความเป็นส่วนตัว

ดังนั้นในรายงานเรื่องชีวิตภายในบ้านของอิเกียปี 2019 เราจึงศึกษาและทำความเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราได้รับ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว ในโลกทุกวันนี้ ความเป็นส่วนตัวถือเป็นสิ่งจำเป็น แต่บางครั้งก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไขว่คว้าได้ลำบากเหลือเกิน งานวิจัยของเราพบว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่มากกว่าแค่ความต้องการทางอารมณ์ สำหรับหลายๆ คน ความเป็นส่วนตัวในบ้านเป็นเหมือนสิทธิ์ที่ตนพึงมี คนเราไม่สามารถขาดสิ่งนี้ไปได้จึงพยายามแสวงหาความเป็นส่วนตัวโดยสัญชาตญาณ

เราพบว่าการได้รับความเป็นส่วนตัวมักขึ้นอยู่กับบริบท เช่น สถานที่ที่เราพักอาศัย คนที่พักอาศัยอยู่กับเรา และบทบาทของเราภายในบ้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดช่องว่างด้านความเป็นส่วนตัว ตลอดการศึกษาวิจัย เราพบว่า พวกเราทุกคนสามารถลดช่องว่างและเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวได้โดยการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความเป็นส่วนตัว กล้าเอ่ยความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ และทำให้ความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งในความอยู่ดีมีสุขของเรา

ผู้คนกว่า 50% รู้สึกหงุดหงิดเมื่อขาดความเป็นส่วนตัว และ 1 ใน 3 รู้สึกวิตกกังวล

20% ของคนทั่วโลกเห็นด้วยว่า “ฉันกลัวอีกฝ่ายมองว่าไม่พอใจเป็นการส่วนตัว” เมื่อต้องเอ่ยปากขอความเป็นส่วนตัว

การเพิ่มพื้นที่ส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว: การเอ่ยปากที่กระอักกระอ่วน

แท้จริงแล้วปัญหาที่ใหญ่กว่าในเรื่องพื้นที่ความเป็นส่วนตัวนั้นกลับไม่ใช่เรื่องของสถานที่ แต่เป็นเรื่องของผู้คน การขอความเป็นส่วนตัวจากผู้อื่นอาจทำให้รู้สึกอึดอัด ต่อต้านสังคม และบางครั้งก็ดูหยาบคายเป็นอย่างมาก

โดยคนทั่วไป 1 ใน 10 คนไม่คิดว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะขอความเป็นส่วนตัวเมื่ออยู่ที่บ้าน หากเราไม่สามารถเอ่ยปาก เราก็อาจส่งภาษากายเพื่อส่งสัญญาณว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัว เราอาจใช้สิ่งของอย่างหูฟังหรือหมกมุ่นกับหน้าจอ ทำกิจกรรม เช่น การอ่านหนังสือ หรืออาจแสดงออกด้วยท่าทาง

แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือ ยิ่งเราได้รับความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ก็ยิ่งมีสัมพันธภาพกับคนในบ้านที่ดีขึ้น 3 ใน 5 คนทั่วโลกเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมพันธภาพ

ความเป็นส่วนตัวในฐานะผู้สร้าง

เราต้องปรับความคิดในเรื่องความเป็นส่วนตัวเสียใหม่ โดยมองว่านี่คือสิ่งที่ช่วยมอบคุณประโยชน์ต่างๆ ได้ เราต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือช่วงที่อยากใกล้ชิดกับคนอื่น เพื่อเติมพลัง ทบทวนตัวเอง และเติบโตในฐานะมนุษย์ คนทั่วโลกเกินกว่า

ความเป็นส่วนตัวในฐานะผู้สร้าง

75% แสวงหาความเป็นส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกตัดสินจากสายตาผู้อื่น และ 70% ระบุว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาตนเอง

ปลดปล่อยพลังของความเป็นส่วนตัว

อีกเรื่องที่ชัดเจนก็คือ ความเป็นส่วนตัวทำให้เราพบความสำเร็จทั้งที่บ้านและในชีวิต พวกเราทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากความเป็นส่วนตัวที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ เพียงแค่ตระหนักถึงสิทธิ์ที่เรามี เปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งดังกล่าว มีความกล้าที่จะเอ่ยปาก และจัดสรรเวลาและพื้นที่ให้ความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม

76% ของคนทั่วโลกเห็นด้วยว่า “ความเป็นส่วนตัวเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของตนเอง”